Ontwerpen & Ontwikkelen

Het maken van leerprogramma’s en trainingen gebaseerd op de leervisie van jouw organisatie

Ontwerpen & Ontwikkelen

Het maken van leerprogramma’s en trainingen gebaseerd op de leervisie van jouw organisatie

Investeren in de ontwikkeling van medewerkers is een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde. Van waarde zijn voor jouw mensen zorgt ervoor dat medewerkers betrokken blijven bij het werk en jij plukt de vruchten van hun betrokkenheid en groeiend vakmanschap. Een lerende organisatie vraagt om meer deskundigheid op meerdere expertisegebieden. Waardevolle leer(werk)trajecten maken en blijven toetsen of ze bijdragen in het behalen van resultaten is cruciaal.

Vorm en functie opleiding komen samen in ontwerp

Bij het ontwerp van een opleiding, leerstraat of ontwikkelraamwerk wordt altijd een duidelijk overzicht gemaakt van wat en hoe er geleerd gaat worden. Net als bij het ontwerpen van een huis door een architect, ga ik in gesprek met de opdrachtgevers en degene die de opleiding gaan volgen. Wanneer ben je tevreden? Hoe ziet ‘goed’ er voor jou uit? Wanneer ben jij blij met het resultaat? En voor leren in het bijzonder: welk gedrag wil je waarnemen? Wat kan én doet iemand na het volgen en het doorlopen van een leertraject?

De 3 fases van ontwerpen & ontwikkelen

Een ontwerp van een ontwikkelraamwerk, training of opleiding doorloopt drie stappen:

  1. Wat wil de lerende leren? Wat wil, weet en kan hij al? Hoe staat hij tegenover leren?
  2. Hoe ziet de leerweg eruit? Wat is de beste route? Welke middelen en vormen ondersteunen het beste?
  3. Wat is de context waarin geleerd wordt? In welke omgeving past men het geleerde toe? Met wie moet de deelnemer dit doen? Wat heeft de organisatie nodig? Hoe wordt de toepassing van het geleerde ondersteund? En geborgd?

Effectief leermateriaal voor jouw organisatie

Nadat de tekening, het ontwerp in detail is uitgewerkt, begint het bouwen. De ontwikkeling van het daadwerkelijke materiaal. Ook dit wordt regelmatig getoetst bij de opdrachtgever. Kloppen de aannames uit het ontwerp ook in de praktijk? Op deze manier zorgen we ervoor dat het altijd past. Net als bij een huis, zijn het losse onderdelen die samengevoegd zorgen voor een stevig onderkomen. Wendbaarheid, flexibiliteit en voortschrijdend inzicht zijn essentiële onderdelen voor het aanleren van nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag.

Ervaring

Medewerkers getraind

Trainingen ontwikkeld

“Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf.”

Galileo Galileo

Kan ik iets voor jou betekenen?

Sas van Beijeren Team Up & Develop
p/a Frame Offices 
Lange Marktstraat 1
8911 AD Leeuwarden 
06 44596670